Tuesday, July 19, 2005

સુભાષિતો

વાપરતા આ વિશ્વમાં, સહુ ધન ખૂટી જાય;
વિદ્યા વાપરતા વધે, એ અચરજ કહેવાય.

વિપત પડે નવ વલખિએ, વલખે વિપત નવ જાય;
વિપતે ઉદ્યમ કીજિયે, ઉદ્યમ વિપતને ખાય.

No comments: