Monday, February 20, 2006


મારું ઘર હું શોધું રે,
આ પતિનું ઘર, તે પિતાનું ઘર,
ત્યાં કદાચ પુત્રનું ઘર,
સ્ત્રીનું પોતાનું ઘર ક્યાં?

પારકા ઘરે જવાનું છે,
પતિના ઘરે પારકી,
પારકા ઘરથી આવી,
અંતે દરેક છોકરી સાવકી છે.

-નંદિની મેહતા (Nandini Mehta)

1 comment:

Rajeshwari Shukla said...

આ વ્યક્તિની સમજણની વાત છે...જ્યાં "મારા" અને "હું" આવે ત્યાં આવી સુક્ષ્મ વેદના ઉદભવે...જો તે જતું રહે તો બદ્ધે જ મ્મરું જ હોય છે.કારણ કે મારા મત મુજબ,
મારું=આપણું...તો આવી વેદના ના રહે...